Презентације са Инфо дана и радионица 2017

МОГУЋОСТИ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ:

Србија у програму Еразмус +

Пројекти изградње капацитета у високом образовању

Стратешка партнерства у високом образовању

Жан Моне програм

Међународна кредитна мобилност у високом образовању

Еразмус Мундус заједнички мастер програми

CEEPUS програм

МОГУЋНОСТИ ЗА ШКОЛЕ, ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ, СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ:

Србија у програму Еразмус +

МПНТР – Приоритети пројеката стратешких партнерстава у области образовања и васпитања

КА1 пројекти мобилности за школе

КА1 и КА2 пројекти у области стручног образовања и обука

КА1 пројекти мобилности у области образовања одраслих

КА2 пројекти стратешких партнерстава у области образовања одраслих

Ка2 пројекти стратешких партнерстава за школе

ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ СА ЕРАЗМУС+ ИНФОРМАТИВНИХ ДАНА У СРБИЈИ:

Србија у програму Еразмус+ позив 2018

МПНТР – Приоритети пројеката стратешких партнерстава у области образовања и васпитања

КА1 пројекти мобилности за опште стручно и образовање одраслих 

КА2 пројекти стратешких партнерстава за опште стручно и образовање одраслих

Могућности за високо образовање